facebook logotype facebook logo2
 
 
search
Logga in

Epost:Lösenord:Login       Ny Kund

Glömt Lösenordet?

 

Hyresvillkor för JP Disco Göteborg

Tillämplighet
• Dessa villkor gäller mellan ansvarig hyrestagare och JP Disco. Om andra villkor gäller ska dessa tydligt framgå i hyresavtalet.
• Hyreskontraktet finns i två liklydande exemplar, ett till hyrestagaren och ett till JP Disco.
• Svensk lag gäller för uthyrningen.

Allmänna
• Hyrestagaren är ensam ansvarig för att utrustningen vårdas på bästa sätt.
• Hyrestagaren ska ha fyllt 18år, och inneha svensk id handling.
• Hyrestagaren är ansvarig vid förlust eller stöld av utrustningen från det att den lämnat JP Disco, tills dess att den återlämnats
• Hyrestagaren svarar för all skadegörelse, brand, transportskador m.m. tills dess utrustningen återlämnats.
• All utrustning inklusive kablar ska återlämnas i samma skick som vid leverans. Om så inte sker debiteras hyrestagaren för arbetstid och andra kostnader i samband med att återställa skicket. Kablar tejpade med packtejp debiteras fullt.
• Hyrestagaren är ansvarig att ha eller tillgodose sig nödvändig kunskap om utrustningen
• Om fel eller skada uppkommit på utrustningen till följd av felaktigt handhavande är Hyrestagaren skyldig att betala all service och andra omkostnader.
• JP Disco har rätt att ta tillbaka hyrd utrustning innan hyresperiodens slut i händelse av misskötsel eller utebliven betalning.
• JP Discos personal har rätt att inspektera utrustningen på plats hos hyrestagaren. Vid denna inspektion har JP Disco även rätt att återta utrustning om hyresreglerna ej följs.
• JP Disco ansvarar inte för driftstörning, eller liknande i de fall hyrd utrustning inte fungerar eller går sönder.
• JP Disco är inte ansvariga för skador på hyrestagaren eller tredje part orsakade av vår utrustning (hyrd utrustning)
• Vid ev. problem eller fel på utrustningen ska hyrestagaren kontakta JP Discos personal. Först Efter att hyreskunden meddelat JP Disco om problem med utrustning kan eventuell ersättningsutrustning skickas, JP Disco är dock inte skyldiga att ersätta hyrutrustning. Har inte hyreskunden kontaktat JP Disco är en ev. prisreduktion ej aktuell.
• Om hyresman avlider, inte erlägger betalning inom avtalad tid, inställer sina betalningar försätts i konkurs eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet är JP Disco berättigad att omedelbart säga upp hyreskontraktet och hämta hyrd utrustning.
• Vid arrangemang där JP Disco står för både personal och utrustning, är det hyrestagarens ansvar att se till att det finns tillräckligt med elektricitet och att samtliga eluttag är kopplade korrekt av yrkesman.

Hyresobjektet
• Utrustning är och förblir JP Discos egendom under hela hyresperioden.
• I händelse av skada på hyrd utrustning får hyrestagaren ej lämna utrustningen på service annat än hos JP Disco om inte annat avtalats.
• Hyrestagaren får ej göra förändringar på utrustningen under hyrperioden.
• Hyrestagaren får ej pantsätta eller sälja vidare utrustningen.
• Hyrestagaren får inte hyra ut utrustning till 3:de part utan JP Discos godkännande.
• Vid hyra av elverk förbinder sig hyrestagaren att under hela hyresperioden ta på sig det fullständiga el-ansvaret inklusive eventuellt elproducentansvar, samt svarar för att en säker elmiljö erhålls.
• Vid hyra av laser är det hyrestagarens ansvar att inneha eller skaffa tillstånd.

Bokning
• Bokad utrustning som ej hämtas eller avbokas samma dag debiteras fullt ut.
• JP Disco förbehåller sig rätten att ändra i en bokning till motsvarande utrustning vid behöv.

Betalning
• Ytterst ansvarig för betalningen är den person som skrivit på kontraktet. Skulle ev. fakturor nekas av fakturamottagaren återfaller betalningsskyldigheten på hyrestagaren. Se specifika fakturavillkor för mer information om fakturering.
• Betalning sker på plats kontant eller mot faktura, se specifika fakturavillkor.

Kundkontroll
• Vi gör alltid en kontroll för skulder och betalningsanmärkningar. Vid händelse av betalningsanmärkningar beviljas inga hyror.

Utlandshyror
• Hyrd utrustning får inte utan JP Discos kännedom och medgivande föras utanför Sveriges gränser.

Hämtning / Lämning
• Utrustning hämtas från kl 13 till stängning på hyresdagen om inte annat avtalats.
• Utrustning lämnas mellan kl 11-13 återlämningsdagen om inte annat avtalats.
• Vid försent återlämnad utrustning debiteras en dygnshyra per försenad hyresperiod. Detta gäller om inte särskilda skäl föreligger och att dessa skäl meddelats JP Disco innan återlämnandet.
• Utrustning som saknas vid återlämnandet debiteras direkt med nypris. Vi återbetalar när utrustningen är åter minus förseningsavgiften.
• All utrustning som lämnas ut från JP Disco är testad och fungerar. Vid ev. fel ska hyrestagaren först kontakta JP Disco.

Betalsätt

Vi tar emot betalning med alla vanliga konto och kreditkort samt även kontant betalning. Betala gör du antingen när du hämtar utrustningen eller vid återlämnandet.

Faktura ges enbart till företag. När vi lägger upp er som fakturakunder vill vi ha firmatecknare eller annan ansvarig för att godkänna att vi skickar fakturor. Fakturorna är normalt på 10 dagar.

Personen som har skrivit på hyreskontraktet och därmed ansvaret för utrustningen är även betalningsskyldig om fakturan skulle nekas.

Vanliga frågor

När kan jag hämta och lämna?
Om inte annat avtalats så är hyrestiden från kl 13 till kl 13 dagen efter. Hämta kan du alltså göra från kl 13 till stängning, vardagar stänger vi kl18 och lördagar samt dag innan röd dag stänger vi kl15. Återlämning sker på återlämningsdagen mellan kl11-13. Under Juli och augusti har vi sommartider och öppnar först kl 14, därmed blir ut och inlämningstiderna flyttade 2h framåt.

Hur stora högtalare behöver jag?
Det beror framförallt på hur lokalen eller platsen ser ut samt hur många personer ni ska spela för. Vi har satt ihop paket med lite ungefärligt antal personer. Du kan alltid prata med någon av våra säljare för att få tipps på hur mycket ljud ni behöver. Tänk på att högtalare som spelar på max har större risk att gå sönder än högtalare som är rätt dimensionerade.

Vad kostar det att hyra ett PA?
Det beror helt på vad du har för behov. Hur stor är lokalen? Hur många personer är ni? Ska ni ha DJ eller kanske ett band? Kontakta någon av våra säljare om ni är osäkra på vilken utrustning ni behöver.

Går det att hyra DJ?
Vi samarbetar med flera av stans bästa DJ´s samt även en DJ förmedlare. Hör av dig med dina önskemål.

Går det bra att spela upp musik från datorn?
Det går alldeles utmärkt att koppla in en dator eller anan musikkälla till våra anläggningar. Säg till eller skriv in i kommentarsfältet när du lägger en bokning så skickar vi med nödvändiga kablar.

Dygnsfaktor

När ni hyr under flera sammanhängande dygn blir kostanden för varje dygn lägre, detta är vår dygnsfaktor. Exempel du ska hyra en utrustning för 2 100kr/dygn i 3 dygn, faktorn för 3 dygn är 1,8. Totalsumman blir då 2100*1,8=3780kr. Nedan kan ni se dygnsfaktorn från 1-30 dagar, vid hyror under längre tid kontakta oss för en offert.

Dagar Facktor Pris/dag
1
1
1
2
1,5
0,75
3
1,8
0,6
4
2
0,5
5
2,2
0,44
6
2,4
0,4
7
2,6
0,37
8
2,8
0,35
9
3
0,33
10
3,1
0,31
11
3,2
0,29
12
3,3
0,28
13
3,4
0,26
14
3,5
0,25
15
3,6
0,24
16
3,7
0,23
17
3,8
0,22
18
3,9
0,22
19
4
0,21
20
4,1
0,20
21
4,2
0,2
22
4,3
0,19
23
4,4
0,19
24
4,5
0,19
25
4,6
0,18
26
4,7
0,18
27
4,8
0,17
28
4,9
0,18
29
5
0,17
30
5,1
0,17


to keep session alive facebook logotype facebook logo2